مستند چاق چاقو (قسمت اول)

این مستند به معرفی آیین سنتی چاق چاقو در شهر سامان میپردازد.
این آیین سنتی هرساله در شب عاشورا با شکوهی خاص برگزار میشود.

این مراسم در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۱ و با شماره ثبت ۶۲۲ به نام استان چهارمحال و بختیاری، شهر سامان در فهرست میراث معنوی (ناملموس) ایران به ثبت رسیده است.

نویسنده سایت

همه پست های نویسنده

پاسخ دهید