کتاب عکس «سیمای سامان» منتشر شد

اولین کتاب عکس شهرستان سامان به کوشش محمدرضا مردانی سامانی و اساتید و هنرمندان این شهرستان به همت انتشارات زرنوشت تهران چاپ و منتشر شد.

ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﮕﺎﻩ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﻮﺍﻟﯽ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺯﺍﮔﺮﺱ ﺍﺳﺖ؛ ﺩﯾﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﯼ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ ﺑﺎ ﻋﻄﺮ ﻏﻨﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﻬﺎﺭﯼ ﺩﺍﺭﺩ ؛ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻧﺎﻡ ﻭﻃﻦ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻫﺎﺳﺖ.ﻭﺻﺎﻝ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺯﺍﯾﻨﺪﻩ ﺭﻭﺩ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﺑﺎﻏﺎﺕ ﻭ ﺳﺎﯾﻪ ﺳﺎﺭ ﮐﻮﻫﺴﺎﺭﺍﻥ ﻋﻈﻢ ،ﺗﺠﻠﯽ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﺎﺳﺖ.


سیمای سامان در دو فصل که فصل اول شامل آثار محمدرضا مردانی سامانی و فصل دوم آثار اساتید وهنرمندان که شامل: رضا کامران سامانی ، رویا رحمانی سامانی ، مجتبی عوض زاده سامانی ، حامد خلیلی سامانی ، عرفان مردانی سامانی، ستایش احمدپور سامانی ، حسین ترابی ، فاطمه کارگر سامانی ، احسان آل مومن ، امین اسکندری ، عقیق اسعدی سامانی ، فاطمه الله بیگی ، سارا بهرامی سامانی ، احسان یزدانی سامانی و عباس صحرانشین سامانی می باشد .


با سپاس از : محسن مردانی سامانی ،امیرحسن حیدرزاده سامانی،علیرضا اشراقی سامانی ، انجمن عکس شهرستان سامان ، کانون فرهنگی تبلیغی سیمای سامان و کلیه هنرمندانی که مارا در این راه همراهی کردند.

نویسنده سایت

همه پست های نویسنده

پاسخ دهید