در حال حاضر امکان لغو سفارش وجود ندارد ، پس تا حد امکان از کالای انتخابی خود مطمئن شوید و سپس خرید کنید.