برداشت بادام در شهرستان سامان

حدود ۳۰ درصد بادام ایران در شهرستان سامان تولید و به لحاظ کیفیت در کشور و دنیا، بادام مامایی شهرستان سامان کیفیت بالا و شهرت جهانی دارد

نویسنده سایت

همه پست های نویسنده

پاسخ دهید